Correctie papieren nieuwsbrief Trevvel Samen

In de papieren versie van de nieuwsbrief van Trevvel Samen stond dat het virus zich terugtrekt en er steeds meer mogelijk is.

Wij hebben deze nieuwsbrief een paar weken geleden opgemaakt. Helaas is inmiddels de situatie veranderd. De besmettingen nemen in korte tijd flink toe. Er zijn weer extra maatregelen genomen door het demissionaire kabinet.

Wij hopen dat we snel ‘weer uit de band mogen springen’. Tot die tijd vervoeren wij u zoveel als mogelijk is, met de grootste voorzichtigheid.

Houdt u de website in de gaten voor de laatste berichtgeving.

Hier vindt u de aangepaste versie van de nieuwsbrief.