Leerlingenvervoer & jeugdvervoer Rotterdam en Capelle aan den IJssel

Naar school met Trevvel!

Trevvel brengt kinderen, die vanwege ziekte of een beperking niet zelfstandig kunnen reizen, naar school. De kinderen worden met een taxi, taxibus of touringcar gebracht en gehaald.

Trevvel verzorgt ook het vervoer naar een jeugdopvang- of behandeling voor kinderen uit Rotterdam en Capelle aan den IJssel.

Leerlingenvervoer aanvragen

  • Leerlingenvervoer aanvragen doet u bij uw gemeente.
    De gemeente beslist of uw kind hier recht op heeft.
  • U kunt recht hebben op leerlingenvervoer als uw kind
    door ziekte, een beperking of gedragsproblemen
    niet zelfstandig naar school kan.
Trevvel Leerlingenvervoer

Op pad met Captina en Captain Trevvel

Adreswijziging doorgeven

Belangrijke structurele wijzigingen zoals een verhuizing, een nieuwe school of een tijdelijk ander (opvang)adres geeft u zo spoedig mogelijk schriftelijk door aan het team leerlingenvervoer

Eenmalige wijzigingen kunt u mailen naar: leerlingenvervoer@trevvel.nl

Ziek- en beter melden

Rijdt uw kind vandaag niet mee?

  • Via de Trevvel app kunt u op elk moment van de dag wijzigingen aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of zij/hij om andere redenen niet meerijdt.
  • Het beter melden van uw kind doet u een dag van tevoren vóór 18:00 uur. Als u uw kind voor deze tijd beter meldt, is vervoer voor de volgende dag gegarandeerd.
Trevvel Leerlingenvervoer

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer?

Neemt u dan contact op met Trevvel. Hiervoor zijn drie manieren:

1. Via de Trevvel app

2. Mail naar: leerlingenvervoer@trevvel.nl voor vragen over het leerlingenvervoer
of naar route@trevvel.nl voor vragen over jeugdvervoer

3. Bel op werkdagen tussen 06:00 uur en 18:00 uur naar: 088 – 130 30 80 voor het leerlingenvervoer
of naar 088 – 130 30 70 voor jeugdvervoer