Leerlingenvervoer

Naar school met Trevvel!

Trevvel is de vervoerder voor leerlingen die bijvoorbeeld vanwege ziekte of een beperking niet zelfstandig naar school kunnen. Deze kinderen worden met een taxi, taxibus of touringcar naar school gebracht. Na schooltijd worden kinderen opgehaald en naar huis gebracht.

Leerlingenvervoer aanvragen

 • Leerlingenvervoer aanvragen doet u bij de gemeente
  Rotterdam. De gemeente beslist of uw kind hier recht
  op heeft.
 • U kunt recht hebben op leerlingenvervoer als uw kind
  door ziekte, een beperking of gedragsproblemen niet
  zelfstandig naar school kan.
Trevvel Leerlingenvervoer

Op pad met Captain Trevvel

Hoi!

Ik ben Captain Trevvel. Ik vlieg mee met de kinderen in het leerlingenvervoer. Ik haal de kinderen op van huis, breng ze naar school en daarna weer naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen en ik beste vrienden worden gedurende het schooljaar. Misschien zie ik je snel een keer in één van mijn busjes!

Groetjes, Captain Trevvel

CT-in-actie-samen-naar-school
Trevvel Leerlingenvervoer

Adreswijziging doorgeven

Belangrijke structurele wijzigingen zoals een verhuizing, een nieuwe school of een tijdelijk ander (opvang)adres geeft u zo spoedig mogelijk schriftelijk door aan het team leerlingenvervoer van de gemeente Rotterdam. Dit doet u door te mailen naar: leerlingenvervoer@rotterdam.nl

Eenmalige wijzigingen kunt u mailen naar: leerlingenvervoer@trevvel.nl

Ziek- en beter melden

Rijdt uw kind vandaag niet mee?

 • Via de Trevvel-app kunt u op elk moment van de dag wijzigingen aan ons doorgeven. Bijvoorbeeld wanneer uw kind ziek is of zij/hij om andere redenen niet meerijdt.
 • Het beter melden van uw kind doet u een dag van tevoren vóór 18:00 uur. Als u uw kind voor deze tijd beter meldt, is vervoer voor de volgende dag gegarandeerd.
Trevvel Leerlingenvervoer

Heeft u vragen over het leerlingenvervoer?

Neemt u dan contact op met Trevvel. Hiervoor zijn drie manieren:

1. Bij voorkeur via de Trevvel-app

2. Mail naar: leerlingenvervoer@trevvel.nl

3. Bel op werkdagen tussen 06:00 uur en 18:00 uur naar: 088 – 130 30 80