Driepuntenplan van Trevvel

Het ‘driepuntenplan’ is het verbeterplan van Trevvel n.a.v. het onderzoek van de gemeente Rotterdam eind 2019. De dienstverlening van Trevvel werd in dit onderzoek op verschillende punten beoordeeld.

Uit dit onderzoek kwamen goede beoordelingen van bijvoorbeeld onze ICT-processen. De tevredenheid van klanten met onze dienstverlening was ruim voldoende. Ook de chauffeurs werden met goede cijfers beoordeeld door onze klanten.

Uit dit onderzoek kwamen ook een aantal verbeterpunten naar voren. Hieronder leest u meer over de drie actiepunten waar wij sinds begin 2020 aan werken: het ‘driepuntenplan’.

Punt 1 Trevvel Cockpit

Onder de Trevvel Cockpit verstaan wij: inzage geven in wat wij doen, wanneer en hoe. Iedereen mag als het ware in onze cockpit meekijken met bijvoorbeeld de verkeerssituaties op de weg.

D.m.v. een klantenportaal kan men precies zien waar ritten van bijvoorbeeld familieleden zich bevinden en wat de status is van een rit.

Hiermee willen wij onze klanten, stakeholders, opdrachtgevers, etc. beter op de hoogte houden en aan hun verwachtingen voldoen.

In het trainingsprogramma 2.0 voor chauffeurs krijgen chauffeurs vervolgopleidingen. Deze opleidingen zijn extra bovenop de uitgebreide basisopleiding die alle chauffeurs krijgen als zij in dienst komen van Trevvel.

In deze vervolgtrainingen wordt er nog dieper ingegaan op de behoeften en wensen van klanten. De chauffeurs leren de specifieke beperkingen en wensen beter herkennen en leren vaardigheden om hier beter mee om te gaan. I.s.m. specialisten van instellingen en scholen van onze doelgroepen krijgen onze chauffeurs zo steeds meer specialistische kennis.

Twee kwaliteitscontroleurs ondersteunen bovendien de chauffeurs om zo het serviceniveau zo hoog mogelijk te houden.

Punt 2_Trainingsplannen chauffeurs
Punt 3_Betere klachtafhandeling

De klachtafhandeling pakken wij op verschillende manieren aan.

M.b.v. adviesraden en chauffeursratings weten wij steeds meer over hoe onze verschillende doelgroepen over ons denken en hoe zij ons beoordelen. Uit deze beoordelingen en gesprekken vloeien oplossingen en afspraken voort.

Daarnaast vergroten wij onze afdeling Klantenservice, zodat wij een kortere reactietijd kunnen leveren. Naast de kwantiteit verhogen wij ook de kwaliteit van de afdeling door middel van een directere aansturing.

De afdeling Trevvel Sociaal biedt daarnaast extra ondersteuning bij praktische of emotionele zorgen en problemen.