Informatie op het gebied van corona

Informatie dienstverlening in de avond

Vanaf zaterdag 23 januari wordt de avondklok ingevoerd. De avondklok geldt van 21:00 tot 04:30 uur en duurt tot ten minste 9 februari.

Wij rijden geen reguliere ritten tussen deze tijden. U kunt een rit boeken met een uiterlijke ophaaltijd van 20:00 uur zodat wij u vóór 21:00 uur kunnen thuisbrengen.

Wij rijden wel na 21:00 uur voor klanten die worden uitgezonderd van de avondklok.

Wij vragen u bij avondritten rekening te houden met een eventuele vertraging. Dit is vanwege mogelijke situaties in de stad. Wij doen ons uiterste best om dit te voorkomen! 

Lees hier meer over de dienstverlening in de avond!

Onze werkwijze voor de verschillende soorten vervoer

Hieronder vindt u onze werkwijzes voor de verschillende diensten. Wij houden u bij veranderingen op de hoogte!

Trevvel Samen

Zolang er geen algeheel verbod op reizen komt, blijven wij rijden voor Trevvel Samen. Op dit moment veranderen wij dus nog steeds niks in onze dienstverlening voor Trevvel Samen. Wij laten de keuze aan u of u een reis noodzakelijk vindt of niet.

Leerlingenvervoer

Update 27 januari

Op advies van het OMT heeft onze beroepsvereniging KNV wijzigingen doorgegeven voor het leerlingenvervoer per 28 januari:

  • Leerlingen vanaf 13 jaar op het VSO dragen tijdens de rit zoveel als mogelijk een mondkapje. Het gaat hierbij om een niet-medisch mondkapje.
  • In het basisonderwijs zijn mondkapjes nog steeds niet verplicht.
  • Leerlingen (ouder dan 18 jaar) die in een risicogroep vallen, mogen vervoerd worden. Wees wel extra alert! De jongere (of zijn ouders/verzorgenden) maakt zelf kenbaar dat deze in de risicogroep valt. Er zijn dan aanvullende maatregelen nodig voor veilig en verantwoord vervoer.

Vervoer naar dagbesteding en werk

Ook voor het vervoer naar dagbesteding en werk verandert er niks in de werkwijze.

Onze protocollen

Wel of niet meerijden met Trevvel? Gebruik de beslisboom!

Twijfelt u of u mag meerijden met Trevvel Samen of naar de dagbesteding? Misschien heeft u gezondheidsklachten? Of bent u in aanraking gekomen met iemand anders met klachten?

Dankzij onze beslisboom weet u snel of u met een gerust hart kunt meerijden met Trevvel. Of dat het beter is om nog even te wachten.

Download hier de beslisboom.

N.B. Deze beslisboom wordt gewijzigd zodra er veranderingen zijn in de richtlijnen van het RIVM. Houdt u daarom goed de website in de gaten voor de laatste versie.

Onze coronadiensten

Net als bij de eerste golf, kan Rotterdam er bij de tweede golf op rekenen dat Trevvel klaarstaat voor Rotterdam en haar inwoners. Wij vinden het vanzelfsprekend om bij te dragen aan de bestrijding van dit virus. Wij staan voor onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom vindt u hier wederom onze coronadiensten.

Al onze coronadiensten zijn kosteloos!

Wij staan ook open voor het bijdragen in nieuwe crisisbestrijdende initiatieven.