Inzicht in uw rittenbudget

Uw rittenbudget

Trevvel wil reizigers graag proactief informeren over hun rittenbudget. U ontvangt daarom van ons bericht wanneer u over uw budget heen dreigt te gaan. Als u meer dan 50%  van uw budget heeft verbruikt, krijgt u van ons een sms of een e-mail.

Sms

In de sms ziet u hoeveel ritten u nog over heeft en het percentage dat u heeft verbruikt.

E-mail

Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u van ons een e-mail. In deze mail ziet u naast uw rittentegoed, de datum dat uw periodebudget afloopt en of wij verwachten dat uw huidige budget voldoende is voor uw huidige reisgedrag. Zo niet, dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw gemeente.

trevvel app

Geen SMS ontvangen?

Als u geen mail of sms van ons ontvangt, dan heeft u minder dan 50% van uw rittenbudget verbruikt. U kunt dus gerust op dezelfde manier blijven reizen.

Hieronder vindt u twee voorbeelden:

Zowel mevrouw Pietersen als mevrouw Jansen hebben een contractperiode van 1 oktober 2023t/m 30 september 2024. Beide klanten hebben een budget van 100 ritten.

– Mevrouw Pietersen gaat af en toe naar de bingo. Zij heeft op 1 juni 2024 40% van haar budget verbruikt. Mevrouw Pietersen komt met haar huidige reisgedrag uit met haar budget. Zij krijgt daarom van ons géén bericht.

– Mevrouw Jansen bezoekt driemaal per week het buurthuis en reist regelmatig naar familie. Op 2 februari 2024 heeft mevrouw Jansen al 75% van haar budget verbruikt. Mevrouw Jansen gaat met haar reisgedrag over haar budget heen vóór het einde van het contract. Mevrouw Jansen ontvangt daarom van ons een e-mail met het advies om de gemeente te bellen om een herindicatie aan te vragen.

Hebben wij uw gegevens?

Zorgt u er wel voor dat uw gegevens bekend zijn bij onze klantenservice? Dan kunnen wij u in de toekomst bereiken als dat nodig is. Als uw e-mailadres nog niet bekend is bij ons, kunt u deze doorgeven via de klantenservice: 088 – 130 30 50 of klantenservice@trevvel.nl.

Als u tussentijds uw budget wilt weten, kunt u ook terecht bij onze klantenservice

Uw rit reserveren

Dit kan via de Trevvel app, de website of telefonisch. Met de Trevvel app kunt u ook uw gereserveerde ritten inzien, aanpassen of annuleren.