Uw ritten tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen rijden we een andere planning dan normaal. Ook hanteren we voor de kerstdagen een sluitingsdatum voor het boeken van ritten.

Hieronder vindt u de aanpassingen voor de verschillende feestdagen.

De kerstdagen

Ritten voor 25 en 26 december (1e en 2e kerstdag) kunt u boeken t/m 21 december.

We rijden tijdens de kerstdagen tussen 08:00 en 24:00 uur.

Let op! Vanaf 22 december is het niet meer mogelijk om te boeken voor deze dagen.

Speciaal vervoer/ groepsvervoer

Ook in geval van Speciaal Vervoer/ Groepsvervoer is het dringende verzoek om tijdig te boeken, opdat wij uw vervoer kunnen garanderen. December is een drukke maand, ook voor wat betreft vervoer, dit door bijzondere uitjes.

Aanvragen voor Speciaal vervoer/ groepsvervoer dienen daarom uiterlijk 30 november bij ons geplaatst te zijn.

Boekingen na deze datum kunnen niet van zelfsprekend rekenen op vervoer, deze boekingen zullen we op haalbaarheid worden getoetst.

Een dringend verzoek om uw aanvragen voor uitjes daarom tijdig bij ons te melden.

Oud & Nieuw

De laatste rit start om 20:00 uur op oudejaarsavond en de eerste op nieuwjaarsdag om 10:00 uur ‘s ochtends.

We zijn telefonisch niet bereikbaar tussen 21:00 uur en 09:00 uur.